No.051温柔少女蜜球颤颤送温暖[48P]_温柔少女_果团网

No.051温柔少女蜜球颤颤送温暖[48P]_温柔少女_果团网

方解此方即越婢汤原方加西药阿斯匹林也。拟治以白虎加人参汤以玄参代知母,生山药代粳米,更辅以透表之药以引热外出。

 而有时身犹觉热,脉象犹数,知其阴分犹虚也。如麻杏甘石汤原方,石膏之分量仅为麻黄之两倍,而此证所用麻杏甘石汤则石膏之分量二十倍于麻黄矣。

然此物出于东三省,愚亲至其地,见山坡多生此种芍药,开单瓣红花,其花小于寻常芍药花约三倍,而其叶则确系芍药无疑。盖大便不通,是以胃气不下降,而肝火之上升冲气之上冲,又多因胃气不降而增剧。

证候初受外感时,医者以温药发其汗,汗出之后,表里陡然大热,呕吐难进饮食,饮水亦恒吐出,气息不调,恒作呻吟,小便不利,大便泄泻日三四次,其舌苔薄而黄,脉象似有力而不实,左部尤不任重按,一分钟百零二至,摇摇有动象。因系农家,时当麦秋忙甚,未暇延医服药。

或问《伤寒论》用白虎汤之方定例,汗吐下后加人参,渴者加人参。诊断此胸中大气下陷,其阴分兼亏损也。

其脉左部如常,而右部弦长,按之有力。其母言病已三日,昨日犹省人事,惟言心中发热,至夜间即昏无知觉。

Leave a Reply